Rakitna

Učna pot


Verjetnost to?e ve? informacij Hail probability


Poarna ogroenost ve? informacij Fire risk


Moja kamera ve? informacij My webcam


Rakitna DRSI ve? informacij Rakitna DRSI


Obi?ite e:

Template documentacija
in prenos

in e drugo stranPosebna pozornost v zvezi z vremenskimi dogajanji ni potrebna.    Posebna pozornost v zvezi z vremenskimi dogajanji ni potrebna.

NOAA poro?ila

NOAA style reports

Poro?ilo za 2017/11
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2017

NAME: VP Rakitna  CITY: Rakitna  STATE: Slovenija 
ELEV:  829 m LAT: 45 52' 57" N LONG: 14 26' 25" E

          TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  6.9 11.8  13:31  1.2  2:34 23.1  0.0  0.0  2.9 24.1  11:01   W
 2  8.0 10.0  14:42  6.2  6:39 22.0  0.0  0.0  8.5 43.5  13:16   W
 3  8.1 12.5  13:20  3.2  21:28 21.9  0.0  0.0  3.2 30.6  2:05  SE
 4  7.1 11.1  10:43  1.2  4:35 22.9  0.0  0.8  2.3 24.1  14:09  SW
 5  9.3 14.2  14:13  6.5  21:32 20.7  0.0  4.2  2.4 25.7  10:25  SSW
 6  4.8  6.9  0:01  2.4  20:05 25.2  0.0 46.2  6.8 33.8  11:05   E
 7  3.9  4.4  23:29  2.9  15:48 26.1  0.0 26.4  6.6 38.6  1:02  ESE
 8  4.9  5.3  13:14  4.3  0:01 25.1  0.0  0.8  1.9 16.1  0:30  SE
 9  4.8  5.2  14:20  4.6  6:45 25.2  0.0  0.6  2.9 16.1  7:53  SE
10  5.4  8.1  14:16  4.3  6:54 24.6  0.0  0.0  1.9 24.1  21:19  SE
11  6.6  8.5  10:03  4.5  6:34 23.4  0.0  0.2  5.0 41.8  23:55   W
12  7.6 10.6  11:52  5.9  0:01 22.4  0.0  6.6  6.3 35.4  3:04  WSW
13  0.7  6.3  0:29 -0.3  9:03 29.3  0.0 30.6  0.8 33.8  2:26  NW
14  0.0  2.1  13:34 -1.1  23:06 30.0  0.0  1.8  5.1 41.8  13:42  ESE
15 -0.2  1.1  12:11 -1.0  3:08 30.2  0.0  0.0 11.1 38.6  10:31  ESE
16  0.5  1.3  22:14 -0.5  3:43 29.5  0.0  1.6  5.5 27.4  0:51  SE
17  1.4  2.3  13:08  0.8  0:01 22.0  0.0  1.8  4.2 22.5  17:31  SE
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
   4.7 14.2   5  -1.1  14  423.5  0.0 121.6  4.6 43.5   2   SE

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 46.20 ON 06.11.17
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 30.0 Cool Base: 30.0 Method: Integration

Vremenski podatki so objavljeni na:

Weather Underground

WeatherlinkIP

MapView

Geostik

Slovenia weather network

Oprema, ki se uporablja:

Vremenska postaja
Davis VP2+ ventilirana

Vremenski program
WeatherLink

Vremenski server
Shuttle XS35V4

Ponudnik
Vremensko društvo ZEVS

Davis VP2+ ventilirana

WeatherLink

Shuttle XS35V4

Vremensko društvo ZEVS

Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno, vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.

Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.

Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!